2021 – TAŃCZĄCY CHASYDZI

Happening rzeźbiarski „Tańczący Chasydzi” przed budynkiem dawnej synagogi w Orli. Akcja była częścią wydarzenia „CZAS ODZYSKANY – PAMIĘĆ I UCZESTNICTWO” – 
prezentacji sztuki współczesnej – rzeźby, instalacji, działania
ORLA ART POINT – PUNKT SZTUKI ORLA. 24.09.2021