2018 – KRAUTHOFER-KROTOWSKI

Akcja z okazji uroczystości jubileuszu 170 rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Plac 20 Października, Mosina.