HAPPENING RZEŹBIARSKI
PROF. WIESŁAWA KORONOWSKIEGO

Brygady Pigmaliona to grupa zrzeszająca miłośników rzeźby.
***
Działania BxP polegają na rzeźbieniu monumentalnych – pomnikowych realizacji na żywo. Kreowane są najczęściej w przestrzeni miejskiej i mają charakter happeningowy.
Autorem i inicjatorem działań jest Wiesław Koronowski, kierujący grupą. Uczestnictwo w akcjach i zarazem członkostwo w BxP ma charakter dobrowolny.Członkiem Brygad Pigmaliona staje się każdy uczestnik działań przez mianowanie.

CREDO

Brygady Pigmaliona to organizacja zrzeszająca miłośników rzeźby oraz miłośników miłośników. Członkiem tej organizacji staje się każdy uczestnik działań, najczęściej w przestrzeni miejskiej o charakterze rzeźbiarskim, których inicjatorem jest wódz – Wiesław Koronowski. Uczestnictwo w akcjach, a zatem członkostwo, ma charakter dobrowolny i na tym kończą się wszelkie przejawy demokracji. Członek BxP w czasie trwania wydarzenia bezwzględnie podporządkowuje się woli dowódcy, dotyczy to wyłącznie zachowań związanych z akcją. Dowódca może również uhonorować osoby zasłużone dla BxP honorowym członkostwem. Dowódca akcji na czas jej trwania może powołać następców, których należy słuchać w tym samym stopniu co jego. Każdy członek oraz dowódcy i wódz są równi i łączą ich braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania. Wodzostwo brygad jest niezbywalne jak również członkostwo zwyczajne i honorowe oraz braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania.

KRÓTKA HISTORIA DZIAŁAŃ

Pierwsza realizacja badawczo-artystyczna, jednocześnie będąca zalążkiem powstania BxP, miała miejsce w styczniu 2007 r. Piotr Tetlak zaproponował Wiesławowi Koronowskiemu uczestnictwo w imprezie tematycznie związanej z dniem Prima Aprilis oferując pomoc w organizacji i logistyce planowanego przedsięwzięcia. Ponieważ był to krótki czas po odsłonięciu czwartej i ostatniej z fontann zlokalizowanych w narożnikach Poznańskiego Rynku, Wiesław Koronowski zainicjował zaaranżowanie rzeźbiarskiego żartu – stworzenie kolejnej „V fontanny”, co dla wielu poznaniaków mogło wydać się dość kontrowersyjne, lecz nie nieprawdopodobne.
***
Tak z grubsza powstała pierwsza z wielu akcji nazwanych roboczo „Rzeźbiarskimi Performance`ami”.

Cztery z pośród blisko trzydziestu zaaranżowanych do dnia dzisiejszego imprez powstały przy współudziale Piotra Tetlaka i fundacji której przewodzi „Kółko Graniaste” oraz Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006. Wiesław Koronowski oraz Piotr Tetlak realizowali swoje pomysły aranżując niezależnie własną część wspólnego scenariusza imprezy.
***
Pisząc o początkach działań, których zwieńczeniem było powstanie BxP należy przytoczyć akcję plastyczno-muzyczną autorstwa Wiesława Koronowskiego i Agaty Steczkowskiej. Podczas imprezy artystycznej „Halt Kunst” w Norymberdze odbył się performance polegający na współistnieniu improwizacji muzycznej z improwizacją rzeźbiarską przy jednoczesnym zaangażowaniu publiczności. Tak narodziła się idea działań pod przewodnictwem Wiesława Koronowskiego, która przybrała dzisiejszą formę „Brygad Pigmaliona”.
***
Mam nadzieję że akcje BP będą ewoluować do formy która była ideą powołującą je do życia. Pierwsze akcje miały być generalną próbą do ulicznych spektakli o charakterze spektakli plastyczno – literacko – muzycznych. Zaakceptowane zaś zostały w tej szczątkowej edukacyjnej ćwiczebnej formie przez instytucje organizujące wydarzenia w przestrzeni miejskiej, które wykazują duży opór na działania nowe o niepewnym z ich punktu widzenia charakterze.

WK