2020 – SMOLEŃ WIECZNIE ŻYWY

Happening rzeźbiarski  „Smoleń wiecznie żywy” – akcja towarzysząca uroczystości odsłonięcia pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu. 11.10.2021