credo

Brygady Pigmaliona to organizacja zrzeszająca miłośników rzeźby oraz miłośników miłośników. Członkiem tej organizacji staje się każdy uczestnik działań, najczęściej w przestrzeni miejskiej o charakterze rzeźbiarskim, których inicjatorem jest wódz - Wiesław Koronowski. Uczestnictwo w akcjach, a zatem członkostwo, ma charakter dobrowolny i na tym kończą się wszelkie przejawy demokracji. Członek BxP w czasie trwania wydarzenia bezwzględnie podporządkowuje się woli dowódcy, dotyczy to wyłącznie zachowań związanych z akcją. Dowódca może również uhonorować osoby zasłużone dla BxP honorowym członkostwem. Dowódca akcji na czas jej trwania może powołać następców, których należy słuchać w tym samym stopniu co jego. Każdy członek oraz dowódcy i wódz są równi i łączą ich braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania. Wodzostwo brygad jest niezbywalne jak również członkostwo zwyczajne i honorowe oraz braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania.  

KRÓTKA HISTORIA DZIAŁAŃ

Pierwsza realizacja badawczo-artystyczna, jednocześnie będąca zalążkiem powstania BxP, miała miejsce w styczniu 2007 r. Piotr Tetlak zaproponował Wiesławowi Koronowskiemu uczestnictwo w imprezie tematycznie związanej z dniem Prima Aprilis oferując pomoc w organizacji i logistyce planowanego przedsięwzięcia. Ponieważ był to krótki czas po odsłonięciu czwartej i ostatniej z fontann zlokalizowanych w narożnikach Poznańskiego Rynku, Wiesław Koronowski zainicjował zaaranżowanie rzeźbiarskiego żartu – stworzenie kolejnej „V fontanny”, co dla wielu poznaniaków mogło wydać się dość kontrowersyjne, lecz nie nieprawdopodobne. 
***
Tak z grubsza powstała pierwsza z wielu akcji nazwanych roboczo „Rzeźbiarskimi Performance`ami”. 
***
Cztery z pośród osiemnastu zaaranżowanych do dnia dzisiejszego imprez powstały przy współudziale Piotra Tetlaka i fundacji której przewodzi „Kółko Graniaste” oraz Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006. Wiesław Koronowski oraz Piotr Tetlak realizowali swoje pomysły aranżując niezależnie własną część wspólnego scenariusza imprezy. 
***
Pisząc o początkach działań, których zwieńczeniem było powstanie BxP należy przytoczyć akcję plastyczno-muzyczną autorstwa Wiesława Koronowskiego i Agaty Steczkowskiej. Podczas imprezy artystycznej „Halt Kunst” w Norymberdze odbył się performance polegający na współistnieniu improwizacji muzycznej z improwizacją rzeźbiarską przy jednoczesnym zaangażowaniu publiczności. Tak narodziła się idea działań pod przewodnictwem Wiesława Koronowskiego, która przybrała dzisiejszą formę „Brygad Pigmaliona”.  
***
Mam nadzieję że akcje BP będą ewoluować do formy która była ideą powołującą je do życia. Pierwsze akcje miały być generalną próbą do ulicznych spektakli o charakterze spektakli plastyczno – literacko – muzycznych. Zaakceptowane zaś zostały w tej szczątkowej edukacyjnej ćwiczebnej formie przez instytucje organizujące wydarzenia w przestrzeni miejskiej, które wykazują duży opór na działania nowe o niepewnym z ich punktu widzenia charakterze.   WK

This is a sample video.

credo

Brygady Pigmaliona to organizacja zrzeszająca miłośników rzeźby oraz miłośników miłośników. Członkiem tej organizacji staje się każdy uczestnik działań, najczęściej w przestrzeni miejskiej o charakterze rzeźbiarskim, których inicjatorem jest wódz - Wiesław Koronowski. Uczestnictwo w akcjach, a zatem członkostwo, ma charakter dobrowolny i na tym kończą się wszelkie przejawy demokracji. Członek BP w czasie trwania wydarzenia bezwzględnie podporządkowuje się woli dowódcy, dotyczy to wyłącznie zachowań związanych z akcją. Dowódca może również uhonorować osoby zasłużone dla BP honorowym członkostwem. Dowódca akcji na czas jej trwania może powołać następców, których należy słuchać w tym samym stopniu co jego. Każdy członek oraz dowódcy i wódz są równi i łączą ich braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania. Wodzostwo brygad jest niezbywalne jak również członkostwo zwyczajne i honorowe oraz braterskie, siostrzane i mieszane zobowiązania.